W tym miejscu staraliśmy się zebrać możliwie obszerny zestaw pytań, które najczęściej pojawiają się w rozmowach telefonicznych lub korespondencji mailowej z naszymi obecnymi lub potencjalnymi Klientami. Dołożymy wszelkich starań, aby dział był aktuaizowany na bierząco.

Jeśli zaprezentowane poniżej odpowiedzi nie wyczerpują Państwa wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nami.

Użyj wyszukiwarki, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informacje.

Jeśli do tej pory nie korzystaliście Państwo z usług kolokacyjnych - to czas najwyższy ! Sam proces rozpoczęcia współpracy nie jest trudny. Najprościej do nas zadzwonić. Numer telefonu BOK podany jest w sekcji kontaktowej. Nie musicie Państwo posiadać, żadnej wiedzy na temat kolokowanych urządzeń. Nasz pracownik porozmawia z Państwem, na podstawie tej rozmowy zaproponuje model współpracy, a następnie przygotuje zastaw pytań, na które musielibyśmy otrzymać  odpowiedzi na dalszym etapie.
Rodzaj podpisywanego dokumentu zależy od zamawianych przez Państwa usług.  ZAMÓWIENIE - jest urpszonym dokumentem, dla Klientów, którzy zamawiają tylko usługi połączeń na terenie pomieszczeń 4 Data Center. W takim przypadku samodzielny dostęp do pomieszczeń nie jest wymagany, a tym samy dokument zamówienia jest wystarczający do cyklicznych rozliczeń. UMOWA KOLOKACYJNA - jeśli planujecie Państwo skorzystanie z usług wymagających samodzielnego dostępu do pomieszczenia, konieczne jest podpisanie umowy kolokacyjnej. Umowa reguluje m.in. kwestie związane samodzielną obecnością Państwa pracowników na terenie pomieszczeń kolokacyjnych oraz listy osób upoważnionych, które przekazujemy na portiernie obiektowe. Jeśli już posiadacie Państwo zamówienie, a planujecie rozszerzyć zakres wpółpracy - przekształcimy istniejące zamówienie w umowę kolokacyjną.
Cykl rozliczeniowy to 1 miesiąc. Oznacza to, że co miesiąc otrzymujecie od nas Państwo fakturkę, z aktualnym abonamentem. Jeśli w danym miesiącu zrezygnujecie Państwo z wybranej usługi - od kolejnego miesiąca jest ona usuwana z umowy/zamówienia oraz abonamentu. Podobnie w przypadku zamówienia dodatkowej usługi - od kolejnego miesiąc zostaje ona dodana do umowy/zamówienia oraz abonamentu. Powyższe zasady dotyczą każdego rodzaju usługi (połączenie/urządzenie/zasilanie/dostęp do sieci internet/łącze do nadzoru, itp.)
Zarówno w przypadku uowy kolokacyjnej, jak i zamówienia, cykl rozliczeniowy usług kolokacyjnych wynosi 1 miesiąc. Zapraszamy do zapoznania się z opisem dot. cyklu rozliczeniowego. Zamówienie jest dokumentem uproszczonym. W przypadku wypowiedzenia ostatniej usługi zamówienie jest zamykane. Odstępstwem od tego jest sytuacja, w której macie Państwo plany w niedługim czasie zamówić kolejną usługę. W takim przypadku zamówienie wchodzi w tryb oczekiwania, a fakturki miesiączne nie są wystawiane, aż do czasu pojawienia się nowej usługi. Umowa zawiera regulacje m.in. dot. obecności upoważnionych przez Państwa osób na terenie kolokacji, na jej podstawie udostępniane są listy na portierniach obiektowych oraz wiele innych kwestii związanych z prowadzeniem prac na terenie pomieszczeń. Wszystkie te zagadnienia formalne działają w okresie aktywności umowy. Jednak zamawiane usługi, idą własną ścieżką terminową, i podobnie jak w przypadku zamówień rozliczane sa w cyklach miesięćznych. Różnica między umową a zamówieniem w tym zakresie jest taka, że zamówienie pojawia się wraz z pierwszą usługą, a wraz ze zniknięciem ostatniej usługi powinno zostać zamknięte. Umowa może być podpisana wcześniej, nawet dużo wcześniej i oczekiwać na pojawienie się pierwszych usług. W obu przypadkach, jeśli w danym momencie żadna usługa kolokacyjna nie jest świadczona - fakturki nie sa wystawiane. 
Tak, w obu przypadkach jest to możliwe. Należy zachować jednak następującą hierarchię dokumentów: umowa + umowa + ... + umowa = umowa umowa + zamówienie + ... + umowa + zamówienie = umowa zamówienie + zamówienie + ... + zamówienie = zamówienie Tzn. jeśli chociaż jeden z konsolidowanych dokumentów jest umową, dokumentem wynikowym musi być umowa. 
Tak. Jeśli świadczycie Państwo usługi, które mogą być interesujące dla innych Klientów kolokacji 4 Data Center, to takie działanie jest możliwe. Jesteśmy neutralni. Nie blokujemy naszym Klientom możliwości świadczenia włsnych usług. Wierzymy, że większa dostępność różnych usług na terenie kolokacji wpływa korzystnie na ich jakość oraz cenę. Jeśli jesteście Państwo zainterwani takim modelem działania, nie ma potrzeby wprowadzania zmian do umowy kolokacyjnej, ale jeśli dostaniemy od Państwa informację o tym, na maila: 4dc(at)quicktel.pl, to możemy informację o świadczonych przez Państwa na terenie kolokacji usługach udostępnić w naszych mediach.  
Wszelkie przesyłki prosimy wysyłać na adres naszej siedziby: Quicktel Sp. z o.o. ul.Koszarowa 6a, 40-068 Katowice Prosimy aby na przesyłce znajdowała się informacja kogo ona dotyczy. Przyspiesza to realizację ewentualnych prac zleconych. Przesyłki bez opisu (np. wysyłene przez sklep internetowy) trafiają do magazynku i tam czekają na identyfikację ze strony Klienta. 
Tak, jest możliwy, niezbędne jest jednak podpisanie umowy kolokacyjnej. W umowie wskazujecie Państwo osoby upoważnione do otrzymania elektronicznych kart dostępowych. Po wydaniu karty, osoby upoważnione uzyskują samodzielny dostęp do pomieszczeń, w trybie 24h/365.
Wszelkie zapytania dot. cen usług kolokacyjnych prosimy wysyłać drogą mailową na adres: 4dc(at)quicktel.pl Jeśli zapytanie dotyczy kolokacji urządzenia, prosimy o podanie jego typu/modelu. Im więciej informacji dostaniemy w zapytaniu (ilość zajmowanych U, model urządzenia, ilość zasilaczy), tym bardziej oferta będzie dopasowana do Państwa potrzeb. Prosimy również o umieszczenie informacji o podmiocie, dla którego oferta będzie przygotowywana. Wystarczą nam informacje ze stopki. Nie przygotowujemy anonimowych ofert.
Zamówienia dot. realizacji połączeń prosimy wysyłać na adres: zamowienia(at)quicktel.pl W zamówienniu powinny znależć się następujące informacje: - rodzaj połączenia: 1J/2J/UTP/MPO/E1/itp. - terminacja A i B (wystarczy nam nazwa Klienta oraz nr portu w urządzeniu). Jeśli urządzeń jest więcej, to jednak info, które to urządzenie - pasmo: 1G/10G/40G/100G (jeśłi to wiemy, to na etapie realizacji możemy od razu zweryfikować ewentualną niezgodność wkładek) - kto będzie płatnikiem za połączenie
Wszelkie inne zamówienia również prosimy wysyłać na adres: zamowienia(at)quicktel.pl Jeśli zamówienia dot. np. usługi zdalne ręce, prosimy o w miarę dokładny opis prac, które mamy wykonać. Prosimy również o podanie kontaktu do osoby po Państwa stronie, z którą będziemy mogli zweryfikować efekt końcowy. 
Jeśli planujecie Państwo skorzystanie z usługi kolokacyjnej w jednym z naszych pomieszczeń, nie ma konieczności odbywania podróży w celu instalacji urządzeń. Urządzenia można wysłać na adres naszej siedziby, a nasi technicy zainstalują je bez dodatkowych kosztów. Jeśli chcecie Państwo wysłac do nas wkładki, lub inny oprzęt - zapraszamy. Wysłany przez Państwa osprzęt również zainstalujemy bez dodatkowych kosztów. Prosimy tylko o opis, co dokładnie mamy zrobić.
Tak, wszystkie nasze pomieszczenia objęte są systemem zasilania gwarantowanego 230VAC. Każde z pomieszzeń obsługują dwa zupełnie autonomiczne systemy UPS. Zarówno w szafach współdzielonych, jak i infywidualnych zainstalowane są listwy zasilające z systemu A oraz B.
Samodzielny dostęp do pomieszczeń, doja Państwu pewną swobodę realizacji prac. Jeśli prace dot. konfiguracji urządzeń, wymiany pakietów, doposażenia we wkładki, pomiarów (przy urządzeniu), diagnostyki, połączeń pomiędzy własnymi urządzeniami - nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania takich prac. Jeśli jednak prace polgają na: zmianie lokalizacji urządzenia w szafie, wymianie urządzenia, deinstalacji urządzenia, dołożenia lub likwidacji dodatkowego zasilacza, zmianie wpięcia zasilania. To taki zakres prac powinien zostać wcześniej uzgodniony mailowo. Przypominamy również iż nie można samodzielnie otwierać podłogi technologicznej. Wszelkie prace pod podłogą technologiczną ze względu na obecność istotnych isntalacji obiektowych (m.in. czujki systemu gaszenia) realizowane tylko przez obsługę techniczną 4 data Center.
W takim przypadku są dwa wyjścia, w zależności od efektu jaki chcecie Państwo osiągnąć: - niektórzy Klienci decydują się na dywersyfikację, czyli świadomie umieszczają kolejne urządzenia w niezależnym, całkowicie autonomicznym pomieszczeniu - jeśli jednak nie ma takiej potrzeby, możemy wybrać dla Państwa przestrzeń w szafie, w której jest odpowiednia ilość miejsca, aby pomieścić zarówno dotychczasowe, jak i nowe urządzenia. Następnie zmigrować wszystkie dotychczasowe usługi do nowej szafy, w której następnie zainstalowane zostaną nowe urządzenia.
Tak, jeśli kolokujecie Państwo u nas urządzenia, a planujecie rozbudowę w przyszłości, to jest możliwość zarezerwowania przestrzeni w tej samej szafie.
Tak, do pomieszczeń kolokacyjnych 4 Data Center można wporwadzić własny kabel/kable światłowodowe. Nie stawiamy tutaj żadnych ograniczeń. Jeśli posiadacie Państwo u nas szafę indywidualną, można kabel zaterminować w Państwa szafie lub/i na MMR. Jeśli nie posiadacie Państwo u nas szafy indywidualnej, kabel zaterminowany zostanie na MMR. Najmniejsza ilość terminowanych włókien to 12J. Terminowany profil powinien być wielokrotnością 12J. Przyjęty na terenie pomieszczeń kolokacyjnych standard złączek (od strony paneli ODF), to SC/APC. Standard ten nie dotyczy wkładek oraz portów w urządzeniach, które zwykle nie sa wykonane w standardzie SC/APC.
Tak, możliwy jest taki model współpracy. Wówczas to inni Klienci zamawiają połączenia do Państwa kabla.
Tak. Taki model współpracy jest możliwy oraz praktykowany przez naszych Klientów. Możliwe jest zamówienie połączenia pomiędzy urządzeniami dwóch innych Klientów obecnych na terenie kolokacji 4 Data Center. W takim przypadku prosimy o wysłanie maila z zamówieniem zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w dziale 1. Dobrą praktyką jest też umieszczenie w kopii korespondencji wszystkich zainteresowanych stron. W przypadku takiego modelu współpracy, umowa kolokacyjna nie jest podpisywana. Przygotowujemy dla Pańśtwa uproszczony druk zamówienia.
W zakresie połączeń światłowodowych, nie ma znaczenia, czy urządzenia, pomiędzy którymi zestawiane jest połączenie znajdują się w tym samym, czy w różnych pomieszczeniach kolokacyjnych. Nie wpływa to również na cenę takiego połączenia. Państwo widzicie nasze poieszczenia jako jedna przestrzeń kolokacyjną. Inaczej jest w przypadku połączeń miedzianych. Taki rodzaj połączeń możemy realizować tylko w ramach jednego pomieszczenia. Oczywiście również takie połączenia mogą zostać zrealizowane pomiędzy pomieszczeniami, wymagają jednak zastosowania mediakonwerterów oraz wewnętrznej sieci światłowodowej 4 Data Center. Takie hybrydowa rozwiązanie stosowane jest w przypadku ograniczeń sprzętowych urządzenia (porty miedziane, a nie zatoki na wymienne moduły).
Na terenie kolokacji 4 Data Center dostępna jest usługa "zdalne ręce". Jest ona realizowana zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi oraz w dni wolne. Każdorazowo prosimy w takim przypadku o przesłanie zamówienia w formie mailowej (patrz opis powyżej, w sekcji I.), zawierającego szczegółowy opis zamawianych prac. Prosimy również o podanie osoby kontaktowej, w celu weryfikacji poprawności realizowanych prac.
Po przybyciu na obiekt, należy udać się na portiernię. Jeśli jest to dzień roboczy, w godzinach pracy obiektu czynne są obie portiernie. Jeśli wybieracie się do nas Państwo po godzinach pracy lub w dniu wolne od pracy, czynna jest tylko portiernia główna, od strony ul.Adamskiego 7. Na portierni sprawdzona zostanie lista osób upoważnionych, i jeśli wszystko będzie ok (wystarczy, że jedna z odwiedzających nas osób będzie na liście). wydana zostanie karta obiektowa. Z kartą obiektową oraz własną kartą wydaną w ramach umowy należy przejść do drzwi wybranego pomieszczenia kolokacyjnego. Drzwi otwierają się po przyłożeniu do czytnika jednej, a następnie drugiej karty (kolejność nie ma znaczenia). Karty indywidualne otwierają tylko pomieszczenia, na które posiadają uprawnienia. Również w ramach pomieszczenia, karta daje dostęp tylko do ustalonych w umowie przestrzeni. Po zakończonej wizycie kartę obiektową należy zwrócić na portierni, z której została pobrana. Samodzielny dostęp do pomieszczeń działa w trybie 24h/365.
Awarię zgłaszamy zawsze na adres: awaria(at)quicktel.pl Po wysłaniu zgłoszenia, w autoresponderze otrzymacie Państwo nr telefonu do dyżurnego technika. Prosimy o wykonanie telefonu na numer podany w mailu. Dopiero zgłoszenie telefoniczne uruchamia działanie naszego technika. Nadzór techniczny działa w trybie 24h/365 W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji: - czasu zaobserwowania informacji - czy urządzenie/połączenie działało wcześniej i przestało działać, czy może jest do dopiero aktywacja nowej usługi - jeśłi awaria dotyczy połączenia: ID połączenia, lub jednej z terminacji (urządzenie / port - nie wystarczy nam w tym przypadku nazwa Klienta) - jeśli awaria dotyczy urządzenia: typ/model urządzenia (jeśłi posiadacie Państwo u nas większą ilość urządzeń) - osobę kontaktową z Państwa strony + numer telefonu, w celu weryfikacji ustąpienia awarii
Awarie można zgłaszać do nas w trybie 24h/365. Jeśli awaria nie jest krytyczna, i może poczekać do kolejnego dnia roboczego, można zgłosić ją mailowo, w momencie zaistnienia, natomiast telefon do technika dyżurnego wykonać w kolejnym dniu roboczym, z samego rana. Jeśli awaria jest krytyczna, i wymaga natychmiastowej interwencji naszego technika, należy dokonać zgłoszenia mailowego, a następnie skontaktować się telefonicznie z naszym technikiem dyżurnym, który rozpocznie procedurę obsługi awarii. Należy pamiętać o tym, że samo zgłoszenie mailowe na adres: awaria(at)quicktel.pl nie uruchamia procedury obsługi awarii. 
Jeśli po zgłoszeniu awarii, i dojeździe naszego technika, w trakcie działań diagnostycznych okaże się, że awaria ma miejsce poza terenem kolokacji 4 Data Center, to sama usługa dojazdu i prac naszego technika rozliczona zostanie wg cennika usługi "zdalne ręce". Prosimy przed zgłoszeniem awarii, o wcześniejsze zdalne sprawdzenie, czy np. któreś z urządzeń biorących udział w połączeniu nie wyłączyło sygnału na wkładce.
Jeśli jesteś naszym Klientem i posiadasz: - sieć światłowodową zintegrowaną z kolokacją 4 Data Center - węzeł transmisyjny umożliwiający realizację połączeń do innych obiektów - węzeł wymiany ruchu - świadczysz inne usługi, które mogą być atrakcyjne dla Klientów obecnych na terenie 4 Data Center skontaktuj się z nami. Wspólnie ustalimy treść informacji o Twojej usłudze. Jesteśmy całkowicie neutralnym obiektem kolokacyjnym. Skupiamy się na usłudze kolokacji urządzeń. Nie konkurujemy z naszymi Klientami w zakresie usług dodatkowych.