22.10.2010

W dniu dzisiejszym uszkodzony został kabel światłowodowy własności Quicktel w relacji: PSE Jordana 25 - 4DC. W związku z powyższym wystąpiły przerwy w działaniu usług pracujących na uszkodzonym kablu. Ze strony służb technicznych Quicktel podjęte zostały natychmistowe działania mające na celu minimalizację przerw. Wszystkie usługi zostały przełączone na kabel backupowy w tej samej relacji.
Postępowanie wyjaśniające pozwoliło ustalić, że powodem uszkodzenia były prace budowlane prowadzone w związku z trwającą obecnie inwesycją: „Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach”

Przepraszamy za zaistniałe zakłócenia.