05.05.2017

O godzinie 9:29 odnotowaliśmy koniec awarii Tauron. Całość systemów zasilania kolokacji 4 Data Center, przełączyła się na przyłącze podstawowe.