MONITORING PARAMETRÓW

Monitoring w 4 Data Center - podwieszana kamera

W pomieszczeniach kolokacji 4 Data Center zastosowaliśmy system monitoringu, w skład którego wchodzą następujące elementy:

- system kamer z rejestracją obrazu
- system powiadamiania o sytuacjach awaryjnych (brak zasilania, przekroczenie temperatury maksymalnej itp.); komunikaty przesyłane są w formie SMS oraz E-mail
- system monitorowania rozkładu temperatury oraz wilgotności w pomieszczeniu
- system monitoringu parametrów elektrycznych

ZASILANIE GWARANTOWANE TIER III

Zasilanie w 4 Data Center - wieże energetyczne

Pomieszczenia kolokacji zasilane są z Systemu Zasilania Gwarantowanego 230VAC. Do naszej rozdzielni doprowadzone są dwa niezależne kable zasilające (pracujący oraz rezerwowy) z Rozdzielni Głównej, zasilonej z dwóch niezależnych transformatorów 400kVA oraz 600kVA. Kolejnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo naszego systemu zasilania są dwie baterie akumulatorów oraz agregat prądotwórczy. Na terenie kolokacji zapewniamy zasilanie gwarantowane 230VAC.

ZABEZPIECZENIE P.POŻ.

Zabezpieczenie przeciw pożarowe w 4 Data Center - czerwony alarm i tablica informacyjna

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym pomieszczeń czuwa system ppoż. całego budynku. Dodatkowo w pomieszczeniach kolokacji 4 Data Center zainstalowany został autonomiczny system czujek pprzeciwpożarowych oraz system gaszenia pomieszczeń gazem obojętnym.

KLIMATYZACJA

Klimatyzacja w 4 Data Center - system klimatyzacji

Na terenie pomieszczeń kolokacji 4 Data Center zainstalowany został system klimatyzacji zapewniający odpowiednią temperaturę oraz wilgotność pracy urządzeń. Urządzenia pracują w układzie N+1.