27.02.2023

Dane kolokacji 4 Data Center, dla potrzeb inwentaryzacji PIT UKE

Podmiot prowadzący: Quicktel Sp. z o.o.

NIP: 954-26-23-009

Pomieszczenie 4DC1
bk01_id_bk: "B001_QUICKTEL_ADA_4DC1"
bk02_terc: "2469011"
bk03_simc: "0937474"
bk04_ulic: "48230"
bk05_nr_porzadkowy: "7"
bk06_szerokosc: "50.25337"
bk07_dlugosc: "19.00268"
 
Pomieszczenie 4DC2 (bunkier)
bk01_id_bk: "B002_QUICKTEL_ADA_4DC2"
bk02_terc: "2469011"
bk03_simc: "0937474"
bk04_ulic: "09512"
bk05_nr_porzadkowy: "6a"
bk06_szerokosc: "50.25353"
bk07_dlugosc: "19.00256"